O nama


Trideset godina IT iskustva

Osnovana pre 30 godina od strane iskusnih informatičara sa ciljem da se koncentriše IT znanje stečeno u oblasti finansija i, posebno, ljudskih resursa.

Softverska rešenja za poslovanje u Srbiji

Obzirom na posebna zakonska rešenja koja su karakterisala Srbiju u periodu tranzicije, koncentrisali smo se na samostalna rešenja koja su u svemu bila saglasna srpskom zakonodavstvu. Kasnije ta rešenja su prilagođena kako bi inostrane firme koje su dolazile u Srbiju mogle da svoja softverska rešenja (uglavnom SAP) povežu sa našim i na taj način zadovoljila svoje zahteve za usaglašavanjem sa našim zakonodavstvom.

Više od 20.000 krajnjih korisnika*

Svakog meseca se kroz naš sistem obračuna zarade isplati preko 20.000 obračunskih listića*. Nema potrebe da ističemo tačnost obračunatih podataka i saglasnost sa važećim propisima. Osim toga, mnoge od 70 firmi koje koriste naš softver isplaćuju i bonuse, razlike, nadoknade.


Tehnologije

img

SQL Server

img

Microsoft .NET

img

Windows Server

img

Visual Basic

Usluge / Održavanje

Kupovinom licence za svoje klijentske i serverske računare ostvarujete pravo na stalnu podršku u radu sa programom, posebno tokom perioda velikih opterećenja – realizacije novih finansijskih odluka i periodičnih izveštaja, knjiženja, prijave poreza.

Finansije i automatizacija

Automatizacija u oblasti zarada postala je neminovna, a svaka veća firma danas ima nekakav svoj sistem. Naše softversko rešenje obezbeđuje veću brzinu u radu i bolju preglednost podataka kroz izveštaje i rekapitulacije.

Sigurnost podataka

Sigurnost podataka je obezbeđena primenom standardnih mehanizama korišćenjem lozinke za pristup aplikaciji i bazi podataka ali i pojedinačnim ovlašćenjima u okviru aplikacije prema statusu i funkciji onoga ko pristupa aplikaciji.

Zahtevi klijenta

U mogućnosti smo da izađemo u susret posebnim zahtevima klijenata kao što su obrasci ugovora i rešenja kadrovske službe, poseban način obračuna zarade, nalog za knjiženje zarade i drugo.

Zakon o radu

Pratimo svaku izmenu zakona i korisnik je obezbeđen tako što sve izmene unapred pripremamo i postavljamo na internet kako bi se mogle koristiti već od prvog dana primene zakona.

Slanje listića

Pored standardne štampe i pdf izvoza, podržali smo slanje platnih listića radnika putem mejla, korišćenjem sigurnog kanala SSL/TLS, radi evidencije uvida u platnu listu za reviziju. Postoji i mogućnost kriptovanja i zaštite šifrom samih fajlova.

Korisnička podrška

Dostupni smo za pomoć u radu tokom standardnog radnog vremena, ali za veće izmene tokom vikenda kako biste spremni dočekali ponedeljak. Posebno vodimo računa o dostupnosti tokom perioda većeg opterećenja kod klijenata - početak i kraj meseca, oko praznika, poreske prijave, predaje M4.

Naši rezultati

70

Klijenata

20

Programa (1988-danas)

250

Obračuna mesečno

20000

Listića mesečno

Softverski paket

Uloga kvalitetnog softvera u Kadrovskoj službi (Human resource) je od neprocenjivog značaja obzirom da nas oslobađa od nepotrebnih manipulativnih i tehničkih radnji a pritom dodaje kvalitet neophodan za ispravne odluke upravljanja (Management) prilikom sagledavanja politike i vizije preduzeća u budućnosti. Ukoliko softver može da pomogne u tom smislu, onda je postigao svoj cilj. Istovremeno izbor, podrška, praćenje i obuka kvalitetne radne snage nam je osnova za stabilno, prosperitetno radno okruženje gde pojedinca možemo pratiti, stimulisati da napreduje i na ispravan način nagraditi za postizanje radnog učinka. Softver PR_HR sadrži sve elemente potrebne za kvalitetno odlučivanje gde je u osnovi stabilna evidencija neophodna da se zadovolje zakonske obaveze prilikom vođenja kadrovske evidencije i obračuna zarade.

Obračun zarade

 • Kadrovska evidencija
 • Veza podataka sa programom KA – KADROVSKA EVIDENCIJA
 • Organizaciona struktura firme po cost centrima
 • Katalog radnih mesta
 • Lokacija firme i poslovnica
 • Opštine i mesne zajednice
 • Poslovni partneri
 • Lični podaci o zaradama
 • Vreme i tip angažovanja radnika
 • Staž za obračun zarade
 • Obračun akontacije i konačnog obračuna, bonusi, razlike...
 • Zarada za porodilje i bolovanja preko 30 dana
 • Obračun zarade za invalide
 • Obračun kredita
 • Prevoz
 • Štampa podataka obračuna prema pravilniku o sadržaju obračuna zarade
 • Štampa zakonskih obrazaca i statistike RAD-1...
 • Obrasci za porodilje i bolovanja OZ-7, OZ-10, Kretanje zarade, potvrde,NZ-1...
 • Štampa virmana za objedinjenu naplatu poreza i XML poreska prijava PPP-PD
 • Godišnja potvrda o plaćenim porezima PPP-PO
 • Isplata preko e-Bankinga (Halcom, Pexim, Trezor RS)
 • Štampa kartona zarade i kredita
 • Posebne rekapitulacije po troškovnim mestima (cost centrima)
 • Slanje obračunskih listića putem e-maila sa jedinstvenom lozinkom
 • Generisanje naloga za knjiženje
 • Eksport podataka PDF, Word, Excel, Xml...
 • Veza sa SAP, GL...

Kadrovska evidencija

 • Organizaciona struktura firme
 • Katalog radnih mesta
 • Sistematizacija radnih mesta
 • Podaci o zaposlenima u stalnom radnom odnosu
 • Podaci o zaposlenima na određeno i preko servisa
 • Arhiva zaposlenih
 • Ugovori o radu i raspored zaposlenih na radna mesta
 • Efektivni i beneficirani radni staž
 • Podaci o godišnjim odmorima
 • Plaćena i neplaćena odsustva
 • Stručna obuka zaposlenih
 • Zdravstveni pregledi zaposlenih
 • Porodični i ostali privatni podaci o zaposlenom
 • Dosije radnika
 • Štampa ugovora o radu
 • Štampa rešenja za godišnje odmore
 • Štampa rešenja za odsustva sa posla
 • Prijava i odjava radnika
 • Statistička obrada podataka
 • Eksport podataka PDF, Word, Excel, Xml...

Treninzi

 • Kursevi
 • Obuke
 • Zakazivanje obuka i praćenje polaznika
 • Evidencija uspešnosti obuke
 • Evidencija predavača i njihova uspešnost
 • Praćenje troškova obuke
 • Izveštaji
 • KBI-s
 • Eksport podataka PDF, Word, Excel, Xml...

Periodični zdravstveni pregledi i obuke

 • Praćenje radnika već od potpisa Ugovora o radu
 • Dnevni izveštaj o radnicima koji treba da izvrše preglede
 • Dnevni izveštaj o radnicima koji treba da prođu ili ponove obuku
 • Evidencija rezultata pregleda ili obuke
 • Evidencija ponavljanja
 • Evidencija organizacija koje vrše preglede ili obuke
 • Izveštaji
 • Eksport podataka PDF, Word, Excel, Xml...

Evidencija prisustva

 • Web aplikacija
  • Rad kroz Web pretraživač
  • Kontrolisani sistem prijavljivanja korisnika
  • Tri nivoa kontrole unosa podataka
  • Online uputstvo
 • Veza podataka sa programom KA – KADROVSKA EVIDENCIJA
 • Prijavljivanje evidentičara, supervizora, menadžera
 • Automatsko kreiranje radnih i neradnih dana, državnih i verskih praznika
 • Prenos godišnjih odmora i odsustva iz KADROVSKE EVIDENCIJE
 • Unos dnevnih satnica za obračun zarade
 • Rad u smenama
 • Evidencija prekovremenih sati
 • Banka prekovremenih sati
 • Verifikacija podataka u tri nivoa
 • Kontrolne liste
 • Prenos podataka u obračun zarade i automatski obračun

Funkcionalnosti

Tim

img
Predrag Stanković
Founder

Inženjer informatike, sa ogromnim iskustvom počev od mainframe računara ’70-tih preko PC računara i lokalnih mreža do Cloud computing-a.

img
Ranka Stanković
Database Architect

Doktor računarskih nauka, sertifikovan trener i projektant baza podataka sa iskustvom preko 20 godina u projektovanju informacionih sistema i primeni računara u raznim oblastima.

img
Milica Babić
Software Engineer

Diplomirani inženjer elektrotehnike, .NET development, SQL DB. Sertifikovani trener za razvoj ličnih i profesionalnih veština.

img
Ana Stanković
Software Developer

Student završne godine Molekularne Biologije Univerziteta u Beogradu, serifikovani SQL, Java, Pyton developer.

Cenovnik

Ponudu sastavljamo na osnovu Vaših podataka o poslovanju.

Ukoliko želite da zakažemo prezentaciju, i da se detaljnije dogovorimo, molimo Vas da nas kontaktirate!

Telefon

011/26-96-775

Email adresa

clients Brand

Lokacija

Bulevar umetnosti 3, Novi Beograd

Radno vreme

Ponedeljak-Petak 8.00-16.00

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili sugestije za nas, možete nam poslati poruku putem ove forme, a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

-->